Algemene informatie

IJsland, dat ongeveer drie keer zo groot is als Nederland, ligt in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan net ten zuiden van de poolcirkel. Het heeft een oppervlakte van 103.000 km² en is daarmee het op één na grootste eiland van Europa, alleen Groot-Brittannië is groter. IJsland is het meest westelijk gelegen land van Europa.
Er wonen zo’n 300.000 mensen (2009) op IJsland, hiervan woont ruim de helft in de hoofdstad Reykjavík en zijn voorsteden. De rest van de bevolking woont verspreid over het land in de boerderijen en dorpjes.
Het binnenland is zo goed als onbewoond, het bestaat vooral uit lavavelden, bergen, rivieren, grind- en steenwoestijnen en gletsjers.

IJslanders spreken oud-Noors. Het is de oorspronkelijke taal die door de eerste eilandbewoners gesproken werd. Tegenwoordig spreken en verstaan de meeste IJslanders Engels.

Veel IJslanders werken in de visserij en de visverwerkende industrie, deze sector neemt daarom ook ca. 72% van de uitvoer voor zijn rekening. Men richt zich vooral op de haring- en kabelvangst. De kabeljauw wordt ingevroren, gezouten of gedroogd en is voornamelijk voor de export bestemd. De haring wordt voornamelijk tot vismeel en visolie verwerkt. De uitvoer van vis is echter erg gevoelig door de veranderingen en schommelingen van de prijzen, vanuit de overheid worden dan ook pogingen gedaan de economie een bredere basis te geven. Men verwacht daarom veel van de ontwikkeling van geothermische energie en het gebruik van waterkracht.
IJsland heeft geen fossiele brandstoffen zoals gas, olie of steenkool, deze moeten daarom ook ingevoerd worden. Dat geld ook voor allerlei machines, drank en tabak.
De belangrijkste handelspartners zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan, zij kopen van IJsland vooral vis, kunstmest, aluminium en ijzerverbindingen.

Er is ook landbouw op IJsland, deze bestaat vooral uit veehouderijen, tuinbouw en akkerbouw. Een klein deel van het land, ongeveer 10%, is geschikt voor akkerbouw.
Dat komt omdat een groot deel van het land bestaat uit bergen, lavavelden, gletsjers en puinwoestijnen. Men teelt er voornamelijk aardappelen, suikerbieten, rapen en kolen.
Rond de hoofdstad vind je ook tuinbouw die bestaat uit het telen van bloemen, tomaten, druiven, komkommers en verschillende zuidvruchten. Deze kassen worden verwarmd met het warme water vanuit de bodem.
Ruim 22% van het landoppervlak wordt gebruikt voor de veeteelt, en dan vooral de rundveehouderij en schapenteelt. De rundveehouderij zorgt voor de melkproductie en de schapenteelt voor het vlees en de wol. Zo kan het land in de eigen behoeften aan vlees- en melkproducten voorzien. De wol, en dus ook de textielindustrie, neemt ook een belangrijke plaats in de IJslandse economie.
De overheid heeft met enkele maatregelen wel het aantal schapen weten terug te dringen om de overproductie van vlees te beperken, maar ook een ander groot probleem, de erosie een halt toe te roepen. Daarom propageert de overheid ook bebossing om de bodemerosie te voorkomen.
Toerisme is tegenwoordig ook een grootte bron van inkomsten. Het land wordt jaarlijks door bijna 300.000 mensen bezocht, zij komen af op het ruige landschap met de indrukwekkende geisers, vulkanen en watervallen.

IJsland heeft niet officieel de commerciële walvisjacht afgezworen, maar in augustus 2007 maakte de minister van Visserij bekend dat hij geen nieuwe vangstquota zal vaststellen voor de walvisjacht, omdat er geen markt meer is voor het vlees.

Aan het begin van de 21ste eeuw maakte de IJslandse financiële sector een snelle groei door en het vormde uiteindelijk zelfs ongeveer een derde deel van de totale economie.
IJslandse banken waren actief in landen als het Verenigd Koninkrijk en Nederland en door het bieden van een aantrekkelijke rente wisten ze vele spaarders over te halen om bij hen een rekening te openen. Toen kwam de kredietcrisis en kwamen vele banken wereldwijd in de financiële problemen, zo ook op IJsland.
De banken konden niet meer aan hun verplichtingen voldoen en een groot aantal klanten deed een beroep op het ”garantiestelsel” dat was opgezet om met name kleinere spaarders te beschermen tegen een faillissement van de bank. Ook de overheid was niet in staat om alle ingelegde gelden terug te betalen.
IJsland kreeg een lening aangeboden zodat het land alsnog aan alle verplichtingen kon voldoen. Maar de aflossing van die schuld zou nog vele jaren een zeer negatieve invloed kunnen hebben op de IJslandse economie.
Algemene links IJsland:

Iceland.is - Official Tourist Info for Iceland

Government.is - Government offices of Iceland

Guidetoiceland.is - Guide to Iceland

Wikipedia.org - IJsland informatie op Wikipedia

Rondreis IJsland en Reisgids IJsland - Alle info voor je bezoek aan IJsland

Discovericeland.is - Discover Iceland, your tourist guide to Iceland

Inspiredbyiceland.com - Inspired by Iceland

Infoiceland.is - Travellers guide
 IJslandspecialist IJslandspecialist terug informatie