Geschiedenis (1)
Nadat IJsland zo’n 20 miljoen jaar geleden geologisch is ontstaan is het eiland lang onbewoond gebleven.
Op IJsland zijn Romeinse munten gevonden, daterend uit 300, waaruit af te leiden valt dat zeevaarders uit Engeland het eiland hebben bezocht. Engeland was toen een Romeinse kolonie. Ze hadden het in die tijd over Thule, het noordelijkste eiland van de wereld. Het is niet bewezen dat met dit noordelijkste eiland IJsland wordt bedoeld, maar Thule was de eerste naam van IJsland en werd in de middeleeuwen gedurende enige jaren gebruikt. Het is waarschijnlijker dat men Noorwegen bedoelde, omdat men spreekt over een welvarend land met honingbijen en veeteelt, wat toen absoluut niet op IJsland aanwezig was.

In oude geschriften, het Íslendingabók, is terug te vinden dat de eerste bewoners die op IJsland kwamen wonen Ierse monniken waren en geen Vikingen. Ze kwamen hier aan het eind van de 8ste eeuw om er een vroom en vredig leven te kunnen leiden. Maar toen kwamen de Vikingen, en de monniken vluchtten weg.

foto/informatie/vikingen.jpg De eerste viking die in de negende eeuw op IJsland terechtkwam was de Noor Naddoddr. Hij was op weg van Noorwegen naar de Faeröer.
Het schip raakte uit de koers en dreef naar de oostkust van het eiland.
Naddoddr verkende het gebied met zijn mannen, maar toen ze geen tekenen van menselijke bewoning aantroffen verlieten ze het eiland weer. Hij gaf het de naam Snæland (Sneeuwland).
De tweede die IJsland aandeed en op verkenning ging was de Zweedse viking Garðarr Svavarsson. Hij was de eerste die het hele land omzeilde en vaststelde dat het om een eiland ging.
Ze bouwden enkele huizen in het noordelijk deel van het eiland dat sindsdien Husavik (Huisbaai) heet, en waar nu een dorp is. De volgende zomer maakte Garðarr zijn ronde om het eiland af en voer weg. Bij zijn vertrek gaf hij het eiland de naam Garðarshólmi (Gardars eiland).
De derde verkenner, de Noorse viking Flóki Vilgerðarson gaf het eiland haar huidige naam, Island (IJsland). Volgens zeggen had hij drie raven bij zich - vandaar zijn bijnaam Hrafna-Flóki (Raven-Flóki) - die hem hielpen het eiland te vinden. Nadat de derde raaf was uitgevlogen volgde hij hem. Hij bouwde een nederzetting met zijn gezin, familie en vrienden en bleef daar wonen. Maar tijdens de eerste strenge winter verhongerde al zijn vee, omdat ze verzuimd hadden hooi te verzamelen in de zomer. Na een paar jaar verliet Flóki het eiland weer om terug te keren naar Noorwegen, en had geen goed woord over voor IJsland.
De eerste permanente bewoner van IJsland is de Noor Ingólfur Arnarson. Hij kwam in 874 met zijn schip aan land bij de huidige plaats Ingólfshöfdi aan de zuidoostkust.
Daar bracht hij zijn eerste winter door. Vervolgens trok hij na enkele jaren weer verder en kwam hij aan in een baai in het zuidwesten van het eiland, waar hij definitief ging wonen. Omdat hij overal rookpluimen zag noemde hij deze plaats Reykjavík, wat ’Rookbaai’ betekend. De rookpluimen die hij zag kwamen van de stoom van de warme bronnen.
Veel andere Noorse stamhoofden volgden het voorbeeld van Ingólfur, en al snel verrezen er overal langs de kust nieuwe nederzettingen.

Na de emigratieperiode moesten er afspraken gemaakt gaan worden over bijvoorbeeld het grondgebruik. Daarom werd in 930 het in Noorwegen beproefde Þing-systeem ingevoerd en kwam volksvertegenwoordiging, het Alþing, voor het eerst bij elkaar.
Vervolgens kwamen elk jaar de grondeigenaars, handeldrijvers, boeren, krijgslieden, en anderen bijeen om zaken te doen, om recht te spreken, om ruzies uit te vechten, om te trouwen, om nieuwe wetten te maken, nieuwtjes te vertellen, en om nog veel meer te bespreken of te regelen. De wetten werden mondeling overgedragen en pas in de 12de eeuw konden ze het schriftelijk vastleggen nadat de schrijfkunst naar IJsland kwam.
Het Alþing wordt wel gezien als ’s werelds oudste parlement. Er is namelijk geen absolute macht, zodat de macht bij het volk ligt. IJsland werd verdeeld in vier regio’s met ieder drie þings. Zo ontstond het begin van het IJslands Gemenebest die vier en een halve eeuw bestond.

In deze periode bloeide IJsland op. Er volgden drie eeuwen van bloei en vrijheid. Uit deze periode kwamen de vele saga’s maar werd ook de Edda geschreven, literatuur van hoog niveau. De Edda bevat delen van de oude mythologische verhalen van Noordelijk Europa, maar ook richtlijnen omtrent de poëtische overdracht ervan.
In 1000 n. Chr. werd ook het christendom officieel erkend door het Alþing. En zo’n 56 jaar later kreeg IJsland zijn eerste bisschop.
In de 11de en 12de eeuw kwam er een periode van verval, de macht van het Alþing nam af, en enkele families kregen steeds meer macht. De Sturlungs waren daar een voorbeeld van. De clans van deze familie namen langzaamaan de andere families over. In het jaar 1235 werden zij de getrouwe van de koning van Noorwegen.
In 1262 was het Alþing niets anders dan een marionet van de Noorse koning nadat ze hem eeuwig trouw hadden gezworen.
Hiermee eindigde ook de bloedigste periode van de IJslandse geschiedenis.

IJsland kwam onder Deens bestuur toen Noorwegen en Denemarken in de 14e eeuw verenigd werden. Door de Unie van Kalmar in 1397 werd het er niet beter op IJsland, de belastingen werden verhoogd en waren nauwelijks meer op te brengen. Daar bovenop werd het land ook nog eens getroffen door een pestepidemie.
In de periode 1540-1550 werden de IJslanders verplicht om over te stappen op het lutherse geloof. De laatste katholieke bisschop verzette zich hier tegen maar moest het helaas bekopen met de dood, hij werd na een schijnproces in 1550 onthoofd.

De Deense koning besloot vervolgens tot een handelsmonopolie, alleen Deense kooplui mochten handel drijven met IJsland. De IJslandse vis, wol en vlees werden voor een paar centen gekocht, maar de IJslanders moesten voor de ingevoerde producten woekerprijzen betalen. Ondanks de risico op hoge straffen dreven ze toch handel met andere landen waaronder ook met Nederland. Drop, peperkoek, suiker, koffie, tabak en nog veel meer werden geruild voor truien, sokken en wanten.

De 18de eeuw werd een zwarte bladzijde in de geschiedenis, een derde van de bevolking stierf aan een pokkenepidemie. Er waren vervolgens ook nog eens vele aardbevingen en vulkaanuitbarstingen op het eiland waardoor er ook niet kon worden geoogst.
Vele mensen stierven door deze rampen en het inwonersaantal daalde dramatisch op IJsland. Men was toen zelfs van plan alle overlevenden over te brengen naar Denemarken, maar men heeft daar toch maar van afgezien.
Ook werd in deze eeuw het Alþing opgeheven.
ijslandxperts
Interessante links:  
Sagas of the Icelanders Icelandic Saga Database
Iceland history Wikipedia
Northernlite.ca Travels in 19th century
Íslandskort.is Antieke kaarten IJsland
Halfdan.is Emigration from Iceland to North-America
Bbc.co.uk History of the Vikings
   
Iceland.is The official gateway to Iceland
Government.is Government offices of Iceland
Discover Iceland Discover Iceland, your tourist guide to Iceland
Visit Iceland The official tourism information site
Infoiceland.is Travellers guide